Welkom » Danspartner gezocht

Voorwaarden; Als ik op één van bovenstaande opties klik erken ik dat ik notitie genomen heb van het volgende !

Ik reageer hierbij op een oproep van een dansschool voor een dansles-partner M/V en verklaar dat mijn intenties ook niet verder strekken dan primair het invallen | begeleiden van de danscursus voor één van de danser(essen) bij Danscentrum Wijgers te Driel tijdens diens desbetreffende lestijden.

Ik heb begrepen dat het hier een aanbod betreft om vrijwillig en kosteloos in te vallen met een beschikbare danspartner M/V en niet om enige vorm van relatiebemiddeling in de privésfeer.

Op het moment dat ik één van de bovenstaande opties aanklik en mijzelf ook daadwerkelijk vrijwillig verbind aan één van de inhoudelijke oproepen voor een danspartner M/V, begrijp ik dat ik een bindende afspraak aanga met de dansschool om ook daadwerkelijk de gehele cursusduur te volbrengen met desbetreffende danspartner en slechts om dwingende redenen, en middels tijdige afmelding, bij uitzondering absent zal zijn gedurende deze gehele periode.

kortom; ik erken als vrijwillige invaller een zo goed mogelijke en betrouwbare danspartner te zullen zijn gedurende de desbetreffende cursus-periode en teleurstelling bij de danspartner in kwestie zo goed mogelijk te voorkomen.